IPSEN
Pacjent > Strona główna > Diagnostyka > Histopatologiczna
Histopatologiczna

Histopatologiczna

Podstawą rozpoznania GEP NET jest badanie histopatologiczne preparatów pochodzących z zabiegu operacyjnego guza pierwotnego i przerzutów do wątroby (rzadziej biopsji guza pierwotnego).
Kluczowa jest ocena immunohistochemiczna z badaniem eksporesji synaptofizyny i chromograniny A (CgA) oraz ocena aktywności proliferacyjnej  na podstawie Ki67 i indeksu mitotycznego.
Można również zbadać ekspresje receptorów somatostatyny i marketrów angioinwazyjności oraz immuno ekspresję insuliny, gastryny, serotoniny i innych hormonów, co jest przydatne w diagnostyce NET o nieznanym punkcie wyjścia.

Rozpoznanie histopatologiczne GEP NET opiera się na ocenie parametrów mikroskopowych według klasyfikacji WHO oraz klasyfikacji przyjętych i opracowanych przez Europejskie Towarzystwo Guzów Neuroendokrynnych (ENETS) uwzgledniających:

  • typ histopatologiczny,
  • stopień histologicznej dojrzałości,
  • stopień zaawansowania.

Opracowanie:

Prof.dr hab.n.med. Anna Nasierowska - Guttmejer
Zakład  Patomorfologii CSKMSW w Warszawie
ul. Wołoska 137

Zebra
Rakowiak.pl
Porady specjalistow