IPSEN
Pacjent > Strona główna > Leczenie > Chemioterapia
Chemioterapia

Chemioterapia

Chemioterapia – leki o działaniu cytotoksycznym – ma zastosowanie w neuroendokrynnych nowotworach układu pokarmowego wyłącznie w ramach postępowania o charakterze paliatywnym (jedna z kilku metod leczenia obok chirurgicznych i ablacyjnych zabiegów o charakterze paliatywnym, bioterapii i radioterapii). Nie ma obecnie naukowego uzasadnienia dla stosowania chemioterapii w uzupełnieniu metod miejscowego leczenia.

Nowotwory neuroendokrynne układu pokarmowego – w większości – cechuje stosunkowo niska chemiowrażliwość (wskaźniki obiektywnych odpowiedzi na stosowane pojedynczo leki cytotoksyczne – poniżej 30%, mediana czasu trwania odpowiedzi – poniżej 12 miesięcy) [2, 3]. Niska skuteczność chemioterapii wynika – przede wszystkim – z uwarunkowań molekularnych (wysoka ekspresja białka wielolekowej oporności MDR1 oraz antyapoptotycznego białka BCL2).

Opracowanie:

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Centrum Onkologii-Instytut
Warszawa

Zebra
Rakowiak.pl
Porady specjalistow