IPSEN
Pacjent > Strona główna > Leczenie > Chirurgiczne
Chirurgiczne

Chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne nadal pozostaje podstawową metodą postępowania w przypadku pierwotnych guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego. Chirurgia stanowi „złoty standard” w leczeniu guzów neuroendokrynnych zarówno jako radykalne usunięcie guza, jak i leczenie paliatywne mające na celu ustąpienie lub zmniejszenie nasilenia dolegliwości klinicznych oraz poprawienie jakości życia.
Wskazania do chirurgicznego leczenia guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego można podzielić na trzy kategorie:

  • radykalne lub paliatywne usunięcie pierwotnego guza,
  • resekcja przerzutów regionalnych lub odległych z zamiarem cytoredukcji (zmniejszenia masy nowotworu o ponad 90%),
  • resekcja nowotworu jako leczenie paliatywne mające na celu zmniejszenie dolegliwości (np. w przypadku niedrożności, żółtaczki, krwawienia do przewodu pokarmowego, zespołu bólowego).

Rodzaj i zakres resekcji chirurgicznej guza zależy od jego lokalizacji oraz stopnia zaawansowania nowotworu. Radykalne usunięcie pierwotnego guza jest leczeniem z wyboru w przypadku miejscowego zaawansowania nowotworu.

W przypadku łagodnych nowotworów trzustki wyłuszczenie (enukleacja) lub wycięcie guza stanowi wystarczający sposób leczenia. W przypadku niektórych łagodnych guzów neuroendokrynnych trzustki możliwa jest enukleacja laparoskopowa. Dostęp laparoskopowy jest przeciwwskazany w przypadku guzów o średnicy przekraczającej 10 cm, z obecnością przerzutów, naciekania dużych naczyń krwionośnych. W przypadku nowotworów złośliwych oraz ich większego klinicznego zaawansowania, zakres zabiegu powinien być odpowiednio większy.

Rodzaj chirurgicznego leczenia paliatywnego w przypadku guzów nieresekcyjnych zależy przede wszystkim od wywoływanych przez guz objawów klinicznych (żółtaczka, przewlekły zespół bólowy) zależnych od umiejscowienia nowotworu. Wykonuje się różne rodzaje.

Kwalifikacja do określonego sposobu leczenia chirurgicznego oparta jest na stopniu zaawansowania klinicznego guza. Według zasad rekomendowanych przez ekspertów Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych (2008) podczas kwalifikacji do leczenia chirurgicznego bierze się pod uwagę następujące parametry:

  • stan ogólny chorego,
  • objawy kliniczne,
  • wielkość guza pierwotnego,
  • powiększenie regionalnych węzłów chłonnych,
  • przerzuty do wątroby.

 

Opracowanie:

Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe    

Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Kornela Gibińskiego 

Śląskiego  Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zebra
Rakowiak.pl
Porady specjalistow