IPSEN
Pacjent > Strona główna > Leczenie > Radioizotopowe
Radioizotopowe

Radioizotopowe

Celowana peptydowa terapia izotopami promienitwórczymi (PRRT – peptide receptor radionuclide therapy), u której podstaw leży połączenie analogu somatostatyny z izotopem, jest wykorzystywana u chorych z GEP NET u których stwierdza się wystarczającą ekspresję receptorów somatostatynowych.

W przypadku NET z niską ekspresją receptora SSTR2 wskazania do tego leczenia są ograniczone.


Czynnikiem cytotoksycznym jest promieniowanie jonizujące, które uszkadza DNA komórek guza, prowadząc do ich zniszczenia.

Opracowanie:

Rada Naukowa

Zebra
Rakowiak.pl
Porady specjalistow