IPSEN
Rada naukowa
Rada naukowa

Rada naukowa

Prof. dr hab. n. med. B. Kos – Kudła
Klinika Endokrynologii,
Katedra Patofizjologii i Endokrynologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Katowice, ul. Ceglana 35


Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski
Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
ul. Wybrzeże L. Pasteura 4
50-367 Wrocław 

Dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikła Prof UWM Centrum Diagnostyczno-Lecznicze « GAMMED »

ul. Rokosowska 4

02-348 Warszawa

tel. 22 822 30 01,  fax 22 822 30 15

kom. 507089942

www.gammed.pl

e-mail: gammed@gammed.pl


Prof.dr hab. n. med. Barbara Jarząb
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
Centrum Onkologii Instytut im. M. Curie – Skłodowskiej
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński prof. nadzw. WIM
Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
Zakład Medycyny Nuklearnej CSK WUM
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe
Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Kornela Gibińskiego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Medyków 14
40 – 752 Katowice


Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Centrum Onkologii-Instytut
Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska – Guttmejer
Zakład  Patomorfologii
CSKMSW
ul. Wołoska 137
02 - 507 Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznań

Prof. dr hab.n. med. Grażyna Rydzewska
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
z poddodziałem leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit
CSKMSW
ul. Wołoska 137
02 - 507 Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska
Katedra i Klinika Gastroenterologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin

prof.dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak
Klinika Chorób Wewnętrznych i  Endokrynologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania do Rady Naukowej, prosimy o przekazanie ich nam za pomocą formularza kontaktowego:

* e-mail:
* Członek Rady Naukowej do kórego kierowane jest pytanie:
* Treść pytania:
* wymagane pole
Ośrodki